ترخیص کالا

در این صفحه ترخیص کاران را مشاهده میفرمایید

دپارتمان و اشخاص مسوول

peykan@trcl.ir , Attention, Ms.Peykan
rahmani@trcl , Attention, Mr.Rahmani

دفتر مرکزی

تلفن : (0098 - 21) 88 87 83 60
فکس : (0098 - 21) 88 87 83 66
www.trcl.ir

مدیریت

آقای امرانی
تلفن : (0098 - 21) 88 87 83 68
فکس : (0098 - 21) 88 87 83 67
E-mail : emrani@trcl.ir

ساعات کاری روز عادی

شنبه - چهارشنبه 9:00 - 17:00
پنجشنبه 9:00 - 13:00

ساعات کاری روزهای خاص

شنبه - چهارشنبه 8:30 - 14:00
پنجشنبه 8:30 - 12:00