نمایشگاه ها

ایران بیوتی و کلین 1401

0

ثانیه

0

دقیقه

0

ساعت

4

روز


مانده به برگزاریِ

بيست و نهمین نمایشگاه بين المللي مواد شوینده، پاك کننده، بهداشتی، سلولزي و ماشین آلات وابسته

ایران تکس 1401

0

ثانیه

0

دقیقه

0

ساعت

21

روز


مانده به برگزاریِ

بیست و هشتمین نمایشگاه بین المللی ماشین آلات، مواد اولیه، منسوجات خانگی، ماشینهای گلدوزی و محصولات نساجی

ایران مُد 1401

0

ثانیه

0

دقیقه

0

ساعت

21

روز


مانده به برگزاریِ

دهمین نمایشگاه بین المللی پوشاک ایران