نمایشگاه ها

ایران بیوتی و کلین 1400

0

ثانیه

0

دقیقه

0

ساعت

18

روز


مانده به برگزاریِ

بيست و هشتمین نمایشگاه بين المللي مواد شوینده، پاك کننده، بهداشتی، سلولزي و ماشین آلات وابسته

ایران تکس 1400

0

ثانیه

0

دقیقه

9

ساعت

5

روز


مانده به برگزاریِ

بیست و هفتمین نمایشگاه بین المللی ماشین آلات، مواد اولیه، منسوجات خانگی، ماشینهای گلدوزی و محصولات نساجی

ایران مُد 1400

0

ثانیه

0

دقیقه

9

ساعت

5

روز


مانده به برگزاریِ

نهمین نمایشگاه بین المللی پوشاک ایران