نمایشگاه ها

ایران بیوتی و کلین 99

0

ثانیه

0

دقیقه

8

ساعت

16

روز


مانده به برگزاریِ

بيست و هفتمین نمایشگاه بين المللي مواد شوینده ، پاك کننده ، بهداشتی، سلولزي و ماشین آلات وابسته

ایران مُد 99

0

ثانیه

0

دقیقه

9

ساعت

7

روز


مانده به برگزاریِ

هشتمین نمایشگاه بین المللی پوشاک ایران

ایران تکس 99

0

ثانیه

0

دقیقه

9

ساعت

7

روز


مانده به برگزاریِ

بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی ماشین آلات نساجی، مواد اولیه، منسوجات خانگی، ماشینهای گلدوزی و محصولات نساجی

ایران کارپت 99

0

ثانیه

0

دقیقه

9

ساعت

7

روز


مانده به برگزاریِ

دوازدهمین نمایشگاه بین المللی کف پوش ها، موکت، فرش ماشینی و صنایع وابسته

ایران بیوتی و کلین 1400

0

ثانیه

0

دقیقه

0

ساعت

18

روز


مانده به برگزاریِ

بيست و هشتمین نمایشگاه بين المللي مواد شوینده، پاك کننده، بهداشتی، سلولزي و ماشین آلات وابسته